Rodzaj porodu a karmienie piersią

Rodzaj porodu a karmienie piersią

Czy rodzaj porodu ma wpływ na karmienie piersią? Taniec hormonów, które wpływają na laktację rozpoczyna się u niektórych kobiet już w połowie ciąży. Dlatego to niektóre matki obserwują siarę już na kilka tygodni przed porodem. Wiele mam doświadcza wypływu pokarmu dopiero po porodzie. Każdy poród jest inny. Od najbardziej naturalnego, który rozpoczął się samoistnie. Poprzez indukowany, z użyciem próżnociągu, do cięcia cesarskiego nagłego i planowego przed którym nie było żadnych skurczy macicy.

rodzaj porodu a wpływ na karmienie piersią.

rodzaj porodu a karmienie piersią

Nasze emocje podczas tych różnych porodów wpływają na hormony. Czas bycia z noworodkiem w kontakcie skóra do skóry  jest często inny, co ma wpływ na podjęcie pierwszego karmienia piersią. Bezpośredni kontakt skóra do skóry powinien trwać minimum 2h. i gwarantują to Standardy Opieki Okołoporodowej. Niestety praktyka wielu szpitali i Wasze relacje porodowe pokazują, że jest inaczej. Pamiętajcie jednak, że pokarm wytwarza się wraz z oddzieleniem się łożyska od ścianki macicy. Jest to mechanizm niezależny od rodzaju porodu. Nawet jeśli rozpoczęłaś karmienie bez kontaktu skóra do skóry, możesz karmić z powodzeniem!

badania naukowe a rodzaj porodu i jego wpływ na karmienie piersią.

Metaanaliza Cohen ukazuje, że w większości przeprowadzanych badań rodzaj porodu wpływa na inicjację i okres karmienia piersią. Poród przez cięcie cesarskie niesie za sobą częstsze zakłócenie kontaktu matki z dzieckiem i późniejsze podjęcie karmienia. Może takze wpłynąć na mniejszą produkcję pokarmu. Matki, które przeżyły nagłe cesarskie cięcie, miały większe trudności z inicjowaniem karmienia piersią w porównaniu z porodami drogami natury. Badania wykazały, że w szczególności planowane porody cesarskie, wiążą się ze znacznym spadkiem odsetka matek karmiących piersią. Kobiety po planowym cięciu cesarskim były mniej skłonne do karmienia piersią oraz szukania wsparcia laktacyjnego. Noworodki urodzone przez planowane cesarskie cięcie są bardziej narażone na czynniki związane z niższym wiekiem ciążowym. Ma to wpływ na inicjację karmienia piersią. Noworodki takie mają słabsze umiejętności ssania.

Z badań Czerwińskiej-Osipiak wynika, że 58% kobiet, które urodziły drogami, karmiły częściej piersią, w porównaniu do 25,9% matek po cięciu cesarskim.

Według Woźniak-Hołeckiej cięcie cesarskie oraz problemowy przebieg porodu w sposób istotny (p<0,001) wpływają na opóźnienie inicjacji pierwszego karmienia.

Humaj-Grysztar opisuje, że istnieje zależność pomiędzy drogą porodu a karmieniem. Ponad połowa pierwiastek po cięciu cesarskim przystawiła po raz pierwszy dziecko do piersi dopiero następnego dnia. 40% matek później niż 2 godziny od wydobycia dziecka, co jest niezgodne z obowiązującymi standardami. Tylko jedna matka karmiła piersią od razu po narodzinach. Natomiast po porodzie drogami natury 47% położnic karmiło w ciągu dwóch godzin od porodu, a 37% od razu po narodzinach.

czynniki determinujące okres karmienia mlekiem matki.

Gebuza podaje, że cięcie cesarskie jest istotnie związane z wystąpieniem problemów w karmieniu naturalnym.  Te problemy to: brak pragnienia ssania piersi u dziecka, problem chwytania przez dziecko brodawki sutkowej, karmienie dziecka w nocy.

Odmienne wyniki prezentuje Józefów. Według niej najmniej problemów laktacyjnych mają pierwiastki po porodzie drogami natury. Nieco więcej pierwiastki po cesarskim cięciu i wieloródki po porodzie przez cesarskie cięcie. Najwięcej problemów mają wieloródki po porodzie siłami natury. Najczęściej jest to bolesność brodawek sutkowych (80%). Opieka laktacyjna sprawowana w szpitalu często jest ukierunkowana na kobiety, które rodzą pierwszy raz, co mogło wpłynąć na wyniki badania Jozefów.

Moja analiza statystyczna badania do pracy doktoranckiej pt.”Czynniki determinujące okres karmienia dzieci mlekiem matki”, nie wykazała istotnego wpływu rodzaju porodu (cięcie cesarskie a poród drogami natury) na okres karmienia. Moją publikację możecie zakupić TU. Całość dochodu jest przeznaczona na cele statutowe Macierzanki – wsparcie porodów naturalnych i karmienia piersią.

Badacze nie wskazują jednogłośnie, że rodzaj porodu determinuje karmienie piersią – to jest dobra informacja dla kobiet, które obawiają się o karmienie piersią, a mają cięcie cesarskie. 

rodzaj poroadu a karmienie piersią

co zrobić, aby dobrze przygotować się do karmienia piersią przed porodem?

Droga porodu nie może wpłynąć na całe karmienie piersią! Warto przygotować się na ewentualność cięcia cesarskiego, by wiedzieć, jak postępować i skąd uzyskać wsparcie na swojej mlecznej drodze. A czy wiesz, że u kobiet które miały cesarkę zbadano bakterie pochwowe w ich pokarmie? Mimo, że nie rodziły drogami natury, mogą kolonizować układ pokarmowy swoich dzieci korzystną flora bakteryjną, która jest w mleku. Jeśli boisz się, że rodzaj porodu może wpłynąć na Twoją laktację warto, abyś skorzystała z zajęć szkoły rodzenia, na których dowiesz się jak przygotować do karmienia piersią. 

Jeśli Twoja sytuacja wydaje Ci się bardziej skomplikowana i chciałabyś spotkać się ze mną  jeszcze przed porodem – możesz dokonać rezerwacji terminu. Przygotuję Cię do karmienia piersią, odpowiem na Twoje pytania i zbadam piersi.

Jeśli wybierzesz udział w zajęciach szkoły rodzenia – spotkamy się w Macierzance. Jestem jedną z prowadzących. Do zobaczenia!

rodzaj poroadu a karmienie piersią

Agnieszka Kardziejonek

Agnieszka Kardziejonek – położna od 2011 roku, certyfikowany doradca laktacyjny, doktor nauk o zdrowiu. Łączy pasję związaną z promowaniem karmienia naturalnego z pracą naukową nad laktacją. Doświadczała położnictwa w różnych miejscach na świecie, m.in. w Ugandzie, gdzie towarzyszyła kobietom przy narodzinach i obserwowała zwyczaje związane z karmieniem piersią. Pracowała w szpitalach klinicznych w Policach oraz jako doradca laktacyjny na Pomorzanach. Zdobyła zaufanie wielu rodzin, które cenią w niej empatię i profesjonalizm.

Napisz Komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.